Vaihtoehto betonille: Puukerrostalojen hyödyt vs. kustannukset

puukehikko

Puukerrostalot ovat asuinrakennuksia, jotka on pääosin rakennettu puusta. Suomessa ne ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana, sillä puurakentaminen nähdään kestävänä ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona perinteisille betonirakenteisille kerrostaloille. 

Siinä missä nettikasinot ilman rekisteröintiä ovat valloittaneet markkinoita vuodesta 2016 lähtien, puukerrostalojen rakentaminen on osa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Muutos on tervetullut, sillä puurakentaminen tarjoaa monia etuja. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja sen käyttö rakentamisessa voi vähentää hiilijalanjälkeä verrattuna betoniin tai teräkseen perustuviin rakennuksiin. Puurakenteiset kerrostalot ovat myös kevyempiä kuin betonirakenteiset, mikä helpottaa rakentamista ja pienentää perustusten tarvetta.

Suomen puukerrostaloja tuetaan lainsäädännön voimin

Puurakentaminen viittaa rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen pääosin puumateriaaleista. Puu on tässä tapauksessa keskeinen rakennusmateriaali, jota käytetään eri muodoissa, kuten puupalkkeina, puulevyinä, liimapuuna tai ristikkorakenteina.

Suomessa on toteutettu useita puukerrostalohankkeita eri puolilla maata. Helsingissä on Puukuokka Kalasatamassa ja lisää puukerrostaloja on rakenteilla.

Muita esimerkkejä kotimaisista puukerrostaloista ovat:

  • Puukuokka, Jyväskylä: Puukuokka on yksi Suomen tunnetuimmista puukerrostaloista. Se on maailman suurin puurakenteinen kerrostalo, joka koostuu kahdeksasta kerrostalosta Jyväskylän Kankaan alueella edustaen kestävää ja energiatehokasta asumista.
  • Onnentähti, Joensuu: Onnentähti on yksi Joensuun keskustassa sijaitsevista puukerrostaloista. Se on seitsemänkerroksinen asuinrakennus, joka on toteutettu modernilla puurakentamistekniikalla. Rakennuksessa yhdistyvät kestävyys, energiatehokkuus ja viihtyisyys.
  • Kivistöntori, Vantaa: Kivistöntori on puukerrostalojen kokonaisuus Vantaan Kivistön kaupunginosassa. Alueella on useita korkeita puurakenteisia kerrostaloja, jotka luovat kaupunkitilaa ja edistävät kestävää kaupunkikehitystä.

Puukerrostalojen rakentamista on edistetty lainsäädännöllä ja tukitoimilla. Esimerkiksi vuonna 2018 voimaan astunut Suomen rakentamismääräyskokoelman muutos mahdollisti puukerrostalojen rakentamisen enintään kahdeksan kerroksen korkeuteen ilman poikkeuslupaa. 

Lisäksi erilaiset tukiohjelmat ja rahoitusmahdollisuudet ovat tukeneet puurakentamisen edistämistä.

Kuinka puukerrostalo syntyy?

Puurakentaminen voidaan toteuttaa eri menetelmin. Perinteisessä puurakentamisessa käytetään usein sahattua puuta, joka liitetään yhteen pulteilla tai nauloilla. Nykyaikaisemmat menetelmät, kuten ristikkorakenteet ja liimapuutekniikka, tarjoavat entistä kestävämpiä ja monimutkaisempia vaihtoehtoja.

Puukerrostalon rakentaminen koostuu useista vaiheista:

  1. Suunnittelu: Ensimmäinen vaihe on suunnittelu, jossa arkkitehti ja insinöörit luovat rakennukselle suunnitelmat ja tekniset piirustukset. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen muoto, toiminnallisuus, energiatehokkuus ja kestävyys.
  2. Materiaalien valmistus: Puukerrostalon rakentamisessa käytetään erilaisia puumateriaaleja, kuten sahatavaraa, ristikkorakenteita ja liimapuita. Nämä materiaalit valmistetaan tehtaalla ennen niiden toimittamista rakennustyömaalle. Tehtaalla puusta voidaan valmistaa esimerkiksi liimapuupalkkeja ja seinäelementtejä.
  3. Perustukset: Rakennustyömaalla ensimmäinen vaihe on perustusten rakentaminen. Perustuksiin kuuluvat esimerkiksi betoniset anturat tai paalulaatat, jotka tukevat rakennuksen painoa ja välittävät sen maaperään.
  4. Runkorakenteen pystytys: Kun perustukset ovat valmiit, rakennuksen runkorakenteen pystytys alkaa. Tässä vaiheessa asennetaan puurunko, johon kuuluvat pilarit, palkit ja välipohjat. Usein käytetään valmiiksi tehtaalla valmistettuja elementtejä, jotka nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään toisiinsa.
  5. Julkisivut ja sisätilat: Runkorakenteen pystyttämisen jälkeen asennetaan ulkoverhous ja julkisivumateriaalit, kuten puulevyt tai tiiliverhoilu. Samalla sisätiloissa aloitetaan talotekniset asennukset, kuten sähkö- ja putkityöt sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät.
  6. Viimeistelytyöt: Kun runko, julkisivut ja talotekniset järjestelmät ovat paikoillaan, puukerrostalon viimeistelytyöt alkavat. Tässä vaiheessa asennetaan lattiamateriaalit, seinäpinnat, kattolevyt, ovet ja ikkunat. Myös sisätilojen maalaus, pintakäsittelyt ja kalusteiden asennus tapahtuvat tässä vaiheessa.
  7. Testaus ja tarkastukset: Ennen kuin puukerrostalo voidaan luovuttaa asukkaille, se käy läpi erilaisia testauksia ja tarkastuksia varmistaakseen, että se täyttää kaikki rakentamiselle asetetut standardit ja vaatimukset. Näihin kuuluvat mu

Puurakentaminen voi hyödyntää erilaisia puulajeja riippuen alueesta ja tarkoituksesta. Esimerkiksi mänty, kuusi, lehtikuusi ja tammi ovat yleisiä puulajeja, joita käytetään puurakentamisessa riippuen niiden lujuus- ja kestävyysominaisuuksista.

Puurakenteiset kerrostalot on suunniteltu ja rakennettu noudattaen tiukkoja paloturvallisuusmääräyksiä. 

Puun luontainen palamisominaisuus on otettu huomioon, ja erilaisia palonkestävyyttä parantavia tekniikoita käytetään, kuten puun pintakäsittelyä ja palonsuojausaineiden käyttöä.

Puurakentamisen plussat

Puurakentamisen etuja ovat muun muassa kestävyys, kevytpainoisuus, joustavuus, energiatehokkuus ja esteettisyys. 

Puukerrostalot ovat kestävämpiä vaihtoehtoja perinteisille betoni- ja teräsrakenteisille kerrostaloille. Puun valmistusprosessi vaatii vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna muihin materiaaleihin. Lisäksi puu on uusiutuva luonnonvara, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä.

Puurakenteiset kerrostalot voidaan valmistaa tehtaalla valmiiksi moduuleiksi, jotka kuljetetaan ja koottaan rakennuspaikalla. Tämä tehostaa rakennusprosessia ja lyhentää rakennusaikaa verrattuna perinteisiin rakennusmenetelmiin.

Lisäksi puurakenteiset kerrostalot ovat kevyempiä kuin betoni- tai teräsrakenteiset vastineensa. Tämä voi vähentää perustusten kuormitusta ja helpottaa rakennuksen asennusta sekä mahdollistaa rakentamisen haastavissa maaperäolosuhteissa.

Materiaalina puu luo kodikkaan ja miellyttävän tunnelman, joka voi edistää asumismukavuutta ja hyvinvointia. Puun monipuoliset muotoilumahdollisuudet antavat myös suunnittelijoille luovuutta ja mahdollistavat mielenkiintoiset arkkitehtoniset ratkaisut.

Onko puurakentaminen liian kallista?

Puurakentaminen on kilpailukykyinen vaihtoehto muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Kustannukset voivat kuitenkin vaihdella monista tekijöistä riippuen, kuten rakennuksen koko, suunnittelu, käytettävät puulajit, työvoimakustannukset, paikalliset markkinatilanteet ja rakennusmääräykset.

Joissakin tapauksissa puurakentaminen voi olla kalliimpaa kuin perinteisten materiaalien, kuten betonin tai teräksen, käyttö. Puurakentamisen kustannukset voivat nousta esimerkiksi silloin, kun vaaditaan erityisiä käsittelyjä tai suojausmenetelmiä kosteuden, paloturvallisuuden tai tuholaisten estämiseksi. Lisäksi puurakentamisen suunnittelu ja toteutus vaativat erityisosaamista, joka voi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

Toisaalta puurakentaminen voi myös tarjota säästöjä joillakin alueilla. Puurakenteiden keveys ja helppokäyttöisyys voivat vähentää rakennuksen perustusten ja infrastruktuurin kustannuksia. Lisäksi puu on uusiutuva materiaali, jonka tuotantoprosessi voi olla energiatehokkaampi ja vähemmän resursseja kuluttava kuin esimerkiksi betonin tai teräksen valmistus.

On myös tärkeää huomata, että puurakentamisen suosio on kasvamassa, ja se saa yhä enemmän tukea ja investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä kehitys voi johtaa uusien innovaatioiden ja tehokkaampien rakennusmenetelmien syntymiseen, mikä voi alentaa puurakentamisen kustannuksia tulevaisuudessa.

Lopulliset kustannukset riippuvat siis monista tekijöistä, ja on tärkeää arvioida puurakentamisen kustannuksia tapauskohtaisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja vaatimukset. Puurakentamisella on valoisa tulevaisuus, ja se nähdään yhä enemmän kestävänä vaihtoehtona perinteisille rakennusmateriaaleille.

Puurakentaminen: Cleantech-liiketoimintaa

Cleantech on kattotermi joka käsittää tuotteet ja prosessit joilla vastataan ilmastonmuutoksen, resurssien riittävyyden ja saastumisen haasteisiin. Suomen merkittävin luonnonvara ovat metsät, joten niiden monipuolinen ja kestävä käyttö on isossa roolissa cleantech-ratkaisujen kehittämisessä.

Cleantech kytkeytyy läheisesti biotalouteen, jossa hyödynnetään luonnon uusiutuvia materiaaleja ja kehitetään uusia teknologioita yhä tehokkaampaan käyttöön.

Puurakentaminen on siis luonnollinen osa sekä biotaloutta että cleantech-klusteria. Ympäristön kannalta puu on erinomainen materiaali, ja sen ominaisuuksia voidaan edelleen parantaa ja käyttökohteita monipuolistaa.

Varmasti näyttävin esimerkki on Wood City-puukortteli jonka puurakenteinen toimistotalo, Supercellin pääkonttori valmistuu nyt syksyllä 2020. Wood Cityä suunnitellaan vielä täydennettävän hotellilla. Rakentamisessa on käytetty LVL-massiivipuuta, joka ei pala vaan hiiltyy säilyttäen kantavuutensa.

Kontiolahdelle on puolestaan valmistumassa uudentyyppinen maaseudun puutalo, nimeltään Meteoriitti. Se on rakennettu kokonaisuudessaan ristiinlaminoidusta CLT-puusta. Talo on hengittävä ja homehtumisen riskiä ei ole lainkaan. Lämmöneristeenä toimii ilma.

Puukerrostalon hiilijalanjälki jopa puolet betonirunkoista pienempi

Rakennuslehti uutisoi Ruotsissa tehdystä vertailusta jossa betonikerrostalo vastasi hiilijalanjäljeltään kahta puurakenteista. Selvitys oli toteutettu osana yhteispohjoismaista NERO-hanketta. NEROssa on tutkittu energiatehokkaiden puurakennusten kustannuksia, toteutusta, asumisolosuhteita, sisäilman laatua ja elinkaarihintaa. Tietoa on kerätty case-kohteista, joista tämä Växjön kolmen kerrostalon kokonaisuus oli yksi.

Kolmesta talosta yksi oli tehty CLT (Cross-laminated Timber) rakenteella, yksi puurankaisesti betonipohjalle ja kolmannessa runko kokonaan betonista (puuverhoilluilla julkisivuilla). Kaikissa taloissa oli koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja suositusten mukainen lämmöneristys.

Molemmissa puurunkoisissa taloissa hiilijalanjälki 50-vuoden ajalle laskettuna oli puolet betonitalosta. Rakennuskustannukset olivat hyvin lähellä toisiaan. CLT-talo oli noin 4 prosenttia kalliimpi. Hiilijalanjäljen vähentämisen hinta puurakentamisella on siis hyvinkin edullista. Kierrätys tapahtuu näissä tyypillisesti bioenergiaksi polttamalla.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Suomalaisista vertailukohteista, joskaan luvut eivät aina ole yhtä dramaattisia. Helsingin kaupungin Kehittyvä Kerrostalo-ohjelmassa toteutettiin kaksi asuintalokokonaisuutta Kuninkaantammeen, toinen puusta, toinen betonista.

Kaikissa vertailuissa puurkenteisen talon päästöt olivat pienemmät. Kun tarkasteltiin rakennusmateriaalien elinkaaripäästöjä, eli materiaalien valmistusta, kuljetusta, niiden uusimista rakennuksen elinkaaren aikana ja loppukäsittelyä, puurakentamisella saavutettiin noin 20 prosentin etu. Kustannukset eivät tässä hankkeessa olleet julkisia.

Puurakentaminen – ekologinen ja suomalaisia työllistävä vaihtoehto

puusta rakennettu toimistotalo

Puurakentaminen on ekologista, etenkin täällä Suomessa jossa puuta saadaan läheltä, kestävästi tuotettuna. Metsissämme kasvaa vuosittain yli 100 miljoonaa kuutiota runkopuuta, sen käytössä on edelleen kasvunvaraa.

Puun kilpailukyky vaihtoehtoihin verrattuna kasvaa edelleen tulevaisuudessa, sillä uusiutuvana materiaalina sen hiilidioksipäästöt rakennuksen elinkaaren aikana ovat merkittävästi verrokkeja pienemmät. Yksi kuutiometri puuta sitoo 750 kiloa hiilidioksidia ilmasta.

Pientaloissa puun osuus on ollut aina vahva, mutta kasvupotentiaalia on edelleen kerrostalojen, julkisten rakennusten sekä piha- ja ympäristörakentamisen puolella. Puuta voidaan käyttää myös lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa muista materiaaleista valmistetuissa kohteissa.

Vapaa-ajanasunnoista lähes 99% on puurakenteisia, mutta Suomi on lopulta hyvin kerrostalovaltainen maa. Uudisasunnoistakin yli puolet valmistuvat kerrostalojen muodossa, ja hallitsevana materiaalina on betoni.

Historiallisesti paloturvallisuusmääräykset ovat rajoittaneet puun käyttöä suuremmissa yksiköissä. Näitä on kuitenkin modernisoitu niin että nykyisin puusta on mahdollista rakentaa 8-kerroksisia kerrostaloja, tai jopa korkeampia toiminnallisen paloturvallisuustarkastelun avulla. Talot varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

2020 yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on Suomessa 90 kappaletta. Määrä kuitenkin kasvaa nopeasti.